قوانین

قوانین

 1. جهت پذیرش در زائر سرا حداقل یک ماه قبل از تاریخ سفر درخواست خود را ثبت نمایید .
 2. حداکثر مدت اقامت در زائر سرا سه روز و چهار شب می باشد.
 3. تمام متقاضیان در برابر مصوبات و شرایط پذیرش طبق آیین نامه زائرسرا یکسان میباشد.
 4. هزینه اسکان در واحدها بابت هر شب به ازای هر نفر مبلغ 800.000 ریال میباشد.
 5. هزینه اسکان در فاطمیه و حسینیه بابت هر شب به ازای هر نفر مبلغ 250.000 ریال میباشد.
 6. چنانچه از سوی متقاضی اعلام انصراف گردد 50% هزینه به عنوان اهدایی محاسبه و مابقی عودت داده می شود
 7. در صورت تقاضای اسکان بیشتر از چهار شب و در صورت امکان تمدید، هر شب برای هر نفر به مبلغ 250.000 ریال به صورت اهدایی دریافت گردد.
 8. الویت اسکان در زائر سرا برای عیالات خداوند متعال است.
 9. پوشش چادر برای بانوان محترم الزامی است .(از پذیرش خانم های بدون چادر معذوریم.)
 10. امکان پخت و پز در زائر سرا وجود ندارد . (فقط گرم غذا در آبدارخانه ها موجود می باشد.)
 11. تهیه غذا از بیرون توسط زائر سرا انجام می گیرد و هزینه آن جداگانه محاسبه می گردد.
 12. تابعیت (مومن)‌ایرانی داشته باشند.
 13. از استعمال دخانیات در کلیه مکان های زائر سرا خودداری نمایند .
 14. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر ، شناسنامه در هنگام حضور زائر در زائر سرا.
 15. در صورت اضافه شدن نفرات ، زائر سرا حق لغو پذیرش یا دریافت وجه جهت نفر اضافه را دارد .